Разпределение на дневната организация на взаимодействие

 

Време

Фиксирани

Нефиксирани

 

 

преднамерени

непреднамерени

7.00 часа

Прием на децата

Утринно раздвижване

Разговор, практически игрови ситуации

8.30 часа

Закуска

Обучаващи ситуации

Игрово-познавателни и практически ситуации

Игрови ситуации

Практически ситуации

Разходки и игри на открито

11.30 - 13.00 часа

Подготовка за обяд и обяд.

 

 

13.30 - 15.30 часа

Следобеден сън и игри за раздвижване

Следобедна закуска

 

 

16.00 часа

 

Обучаващи ситуaции

Игрово- познавателни и практически ситуации

Игрови ситуации

17.00 - 18.00 часа

Изпращане на децата

 

 

Продължителността на планирани и непланираните ситуации се определя от възрастовата група.

Седмично разписание по Образователни Направления в ДГ "Изгрев" за учебната 2018/2019г.

Група

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

I - Група

Сутрешен режим

 1. Физкултура
 2. Природен свят
 3. Изобр.изкуство
 4. СС
 5. Игрова култура
 1. Физкултура
 2. БЕЛ
 3. КТБД
 4. СС
 5. Игр.култура
 1. Физкултура
 2. ФЕМП
 3. СС
 4. Игрова култура
 5. Музика
 1. Физкултура
 2. Музика
 3. Физкултура
 4. Игр.култура
 5. СС
 1. Физкултура
 2. БЕЛ
 3. Физкултура
 4. СС
 5. Игр.култура

 

I - Група

Следобеден режим

 1. Физкултура
 2. БЕЛ
 3. Изобр.изкуство
 4. СС
 5. Игрова култура
 1. Физкултура
 2. Прир. свят
 3. СС
 4. Игр.култура
 5. Музика
 1. Физкултура
 2. БЕЛ
 3. СС
 4. Игр.култура
 5. Музика
 1. Физкултура
 2. ФЕМП
 3. КТБД
 4. СС
 5. Игр.култура
 1. Физкултура
 2. Музика
 3. Физкултура
 4. Игр.култура
 5. СС

 

II - Група

Сутрешен режим

 1. Физкултура
 2. Природен свят
 3. Изобр.изкуство
 4. СС
 5. Игрова култура
 1. Физкултура
 2. ФЕМП
 3. Физкултура
 4. СС
 5. Игр.култура
 1. Физкултура
 2. БЕЛ
 3. Музика
 4. СС
 5. Игр.култура

 

 

 1. Физкултура
 2. БЕЛ
 3. Музика
 4. СС
 5. Игрова култура
 1. Физкултура
 2. КТБД
 3. Физкултура
 4. СС
 5. Игрова култура

 

II - Група

Следобеден режим

 1. Физкултура
 2. БЕЛ
 3. Музика
 4. СС
 5. Игрова култура

 

 

 1. Физкултура
 2. Природен свят
 3. Изобр.изкуство
 4. СС
 5. Игрова култура
 1. Физкултура
 2. ФЕМП
 3. БЕЛ
 4. СС
 5. Игрова култура
 1. Физкултура
 2. БЕЛ
 3. КТБД
 4. СС
 5. Игрова култура
 1. Физкултура
 2. Музика
 3. БЕЛ
 4. СС
 5. Игрова култура

 

III - Група

Сутрешен режим

 1. Физкултура
 2. Природен свят
 3. Физкултура
 4. Изобр.изкуство
 5. Игрова култура
 1. Физкултура
 2. БЕЛ
 3. Музика
 4. СС
 5. Игрова култура
 1. Физкултура
 2. Музика
 3. ФЕМП
 4. Игрова култура
 5. СС
 1. Физкултура
 2. БЕЛ
 3. Изобраз изкуство
 4. Физкултура
 5. СС
 1. Физкултура
 2. БЕЛ
 3. Физкултура
 4. КТБД
 5. СС

 

III - Група

Следобеден режим

 1. Физкултура
 2. БЕЛ
 3. СС
 4. Изобр.изкуство
 5. Игрова култура
 1. Физкултура
 2. Природен свят
 3. КТБД
 4. СС
 5. Игрова култура
 1. Физкултура
 2. БЕЛ
 3. Игр. култура
 4. Музика
 5. СС
 1. Физкултура
 2. ФЕМП
 3. Игрова култура
 4. СС
 5. КТБД
 1. Физкултура
 2. БЕЛ
 3. СС
 4. Изобр.изкуство
 5. Игрова култура

 

Подготвителна - Група

Сутрешен режим

 1. Физкултура
 2. Природен свят
 3. БЕЛ
 4. Физкултура
 5. Изобр.изкуство
 6. Игрова култура
 1. Физкултура
 2. Музика
 3. ФЕМП
 4. СС
 5. Физкултура
 6. КТБД
 1. Физкултура
 2. БЕЛ
 3. Физкултура
 4. Изобр.изкуство
 5. БЕЛ
 6. Природен свят
 1. Физкултура
 2. Изобраз. изкуство
 3. ФЕМП
 4. Музика
 5. Физкултура
 6. СС
 1. Физкултура
 2. КТБД
 3. СС
 4. Физкултура
 5. Игрова култура
 6. БЕЛ

 

Подготвителна - Група

Следобеден режим

 1. Физкултура
 2. БЕЛ
 3. СС
 4. Музика
 5. Игрова култура
 1. Физкултура
 2. БЕЛ
 3. Игрова култура
 4. Изобр.изкуство
 1. Физкултура
 2. ФЕМП
 3. Социален свят
 4. БЕЛ
 5. Игрова култура
 1. Физкултура
 2. Природен свят
 3. БЕЛ
 4. Игрова култура
 5. СС
 1. Физкултура
 2. СС
 3. БЕЛ
 4. Игрова култура
 5. Музика

 

Смесена група

Сутрешен режим

 1. Физкултура
 2. Български език
 3. Музика
 4. Природен свят
 5. Игрова култура
 1. Физкултура
 2. Математика
 3. Физкултура
 4. Изобраз. изкуство
 5. Игрова култура
 1. Физкултура
 2. Български език
 3. Физкултура
 4. Социален свят
 5. Игрова култура
 1. Физкултура
 2. Математика
 3. Музика
 4. Изобраз . изкуство
 5. Социален свят (БДП, БАК)
 1. Физкултура
 2. Худож. л-ра
 3. КТБД
 4. Физкултура
 5. Игрова култура

 

Публикувани документи

Правилник за вътрешния ред

Правилник за дейността на ДГ Изгрев

Седмично разписание първи срок

Дневен режим

Програмна система

Годишен план

Бюджет 2017

Стратегия на ДГ Изгрев