Новини

Работим по програмите под редакциите на Е. Русинова и колектив, Н. Витанова и колектив и Програмата за подготвителна група. В детското заведение често се организират външни и вътрешни квалификационни курсове за общината и региона.

В своята почти 60 годишна история заведението е получавало доста награди във връзка с добрата възпитателна дейност. ДЗ има изградени традиции по отношение на взаимодействието между ДЗ, семейството и училището.

Перспективите на нашата работа са насочени преди всичко към усъвършенстване на педагогическата дейност, активиране и актуализиране на педагогическото взаимодействие между образователните структури, осъвременяване на материално-техническата база.

Кулинарно шоу

Среща с Колектива

Здравейте и добре дошли сред колектива на ДЗ-Изгрев гр. Пещера. По-долу в резюме имаме удоволствието да Ви запознаем с нашия тийм от професионалисти, всички от които допринасят с педагогическия си опит и имат незаменима роля в развитието на нашето заведение.


Ренета Русинова, директор


 


Анета Ватева, старши учител


 

Петранка Груева,  учител


 

Марина Вангелова, старши учител


Васка Костадинова,старши  учител


Величка Балканджиева, старши учител


 

Цеца Горанова, старши учител


 


Атанаска Кирилова, старши учител


 


Цветанка Йозова, учител


Виолетка Андреева, счетоводител


Катя Тасева, домакин


Валентина Бояджиева, готвач


Гергана Дачева, помощник- възпитател


Диана Илиева, помощник -възпитател


Елена Власева, помощник- възпитател


 


Катя Тилева, помощник- възпитател


Красимира Паскалева, помощник- възпитател


 


 


Милена Каменова,помощник -възпитател

 


София Димитрова, медицинска сестра


Стефка Кацарова, медицинска сестра


Таня Чапарова, медицинска сестра